Akvareller och teckningar av naturen sommaren 2018
Öland 2018 kokade, 33-34 grader i skuggan och det partytält jag ställt upp som ateljé gick bara att vara i till 11-tiden om dagarna. Jag försökte därför att teckna kol i skuggan. Det märkliga är att ju ljusare och varmare det blev ute desto mörkare och brutalare blev mina teckningar och målningar.

Watercolors and drawings of nature summer 2018
Öland (an island in Sweden) boiled in 2018, 33-34 degrees in the shade and the party tent I set up as a studio was impossible to be in after 11 o’clock in the day. I therefore tried to draw charcoal in the shadow. The strange thing is that the brighter and warmer it got outside, the darker and more brutal my drawings and paintings became.

Teckningar

Teckningar

Storlek 38 x 28 cm

Kol på ogrängat akvarellpapper

@